แนะนำวัดดังในจังหวัดอุทัยธานีที่อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอบ้านไร่

       สำหรับวัดแห่งแรกที่จะพาไปรู้จักและอยากให้ลองไปเที่ยวกันในครั้งนี้นั่นก็คือวัดผาทั่ง  ซึ่งวัดแห่งนี้นั้นเป็นวัดที่มีชื่อเสียงโด่งดังวัดหนึ่งในจังหวัดอุทัยธานีโดยวัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นอยู่ที่อำเภอบ้านไร่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลห้วยแห้ง สิ่งที่จะดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวให้อยากเดินทางมาที่วัดแห่...
More