วัดหว่างไทยซิน ประเทศฮ่องกง

          สำหรับวัดวงไทยจีนหรือคนไทยรู้จักกันดีในนามของวัดหวังต้าเซียนนั้น. วัดหว่างไทยซิน  เชื่อว่าหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีซึ่งถึงแม้ว่าจะไม่เคยเดินทางไปเที่ยวที่ประเทศฮ่องกงแต่ก็อาจจะเคยซื้อของมงคลของวัดหวังต้าเซียนมาติดตัวเพื่อความเป็นสิริมงคลกันเพราะว่าทางนี้จะมีคนไทยที่มาบูชาวัตถุมงคลที่มี...
More