พาเที่ยวตลาดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 

           พาเที่ยวตลาดสามชุก  สำหรับในบทความนี้เราจะพาไปรู้จักกับตลาดสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีพาไปสัมผัสกับกลิ่นกลิ่นอายของความเป็นไทยซึ่งถือได้ว่าตลาดสามชุกนั้นเป็นตลาดที่มีความเก่าแก่เป็นตลาดที่มีอายุมากกว่า 100 ปีมาแล้ววิถีชีวิตของชาวบ้านภายในตลาดสามชุกนั้นยังคงใช้ชีวิตกันแบบดั้งเดิมมาแบบสมัย...
More