เที่ยวเวียดนามใต้

เที่ยวเวียดนามใต้ หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ได้เบาบางลงและมีจำนวนผู้ติดเชื้อลดลงทำให้หลายๆประเทศก็ได้มีการเปิดประเทศเพื่อการท่องเที่ยวและสามารถเดินทางระหว่างประเทศได้อย่างสะดวกมากขึ้น ในช่วงแรกนั้นสำหรับในยุโรปมีการเปิดประเทศก่อนก่อนทวีปอื่นๆ และสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวและทำการต่างๆ ได้อย่างสะดวกแต่ก็ต้องปฏิบัติตามกฎและเงื่อนไขในการควบคุมรคระบาดในตอนนั้นๆ แต่สำหรับเอเชียเรานั้นก็ยังมีหลายประเทศที่ยังไม่เปิดใ...
More