วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ จังหวัดมุกดาหาร

        ที่จังหวัดมุกดาหาร บนเนินเขาสูงที่อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลศรีบุญเรือง   มีวัดแห่งหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นวัดที่สร้างมายาวนานหลายสิบปีแล้ววัดแห่งนี้มีองค์พระพุท...
More