สถานที่ลึกลับที่แม้แต่นักวิทยาศาสตร์ก็ยังหาคำตอบไม่ได้

สถานที่ลึกลับ Gangjhar Puensum  ประเทศภูฏาน            เป็นยอดเขาที่สูงติดอันดับที่ 40 ของโลก ถึงแม้ว่ายอดเขาที่สูงที่สุดคือ  ยอดเขาเอเวอเรสต์ แต่ก็มีคนปีนพิชิดความสูงของยอดเขาเอเวอเรสต์ ได้แล้วหลายต่อหลายคน แต่สำหรับยอดเขา  Gangjhar Puensum   กลับ ยังไม่มีใครเคยทำได้มาก่อน  จนถึงปัจจุบันนี้ยอดเขานี้ก็ยังไม่มีใครที่จะสามารถพ...
More