ประเพณีตักบาตรดอกไม้ จังหวัดสระบุรี

2006071123372230053005 ประเพณีตักบาตรดอกไม้ เป็นประเภณีของชาวพุทธโดยมีความเชื่อเรื่องของการทำบุญ พบบางพื้นที่ของประเทศไทย เช่น เป็นประเพณีประจำปีของจังหวัดสระบุรีโดยจัดที่ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี[1] วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร[2] และวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวรวิหาร ประวัติ ป...
More