หนึ่งเดียวในโลกกับประเพณีตักบาตรดอกไม้ ของจังหวัดสระบุรี

สำหรับประเพณีของชาวสระบุรีที่นิยมทำสืบทอดต่อต่อกันมาทั้งแต่อดีตกาลคือ ประเพณีตักบาตรดอกไม้  ซึ่งดอกที่จะใช้ในการตักบาตรจะไม่ใช่ดอกอะไรก็ได้ แต่ต้องเป็นดอกเข้าพรรษาเท่านั้น ซึ่งประเพณีนี้เป็นประเพณีที่ชาวสระบุรีมีการทำสืบต่อกันมาหลายช่วงอายุคนและหาดูได้ที่สระบุรีที่นี่ที่เดียวเท่านั้น ซึ่งในทุกปีหากถึงช่วงวันแรม 1 ค่ำของเดือน 8  จะมีดอกไม้ชนิดหนึ่งขึ้นตามเนินเขาพระพุทธบาท ชาวบ้านเรียกดอกไม้ชนิดนี้ว่า ดอกเข้าพรรษา หรือดอกหงส์เหิน ที่เรียกว่าดอกเข้าพรรษานั่นก็เพราะว่าดอกไม้ชนิดนี้จะขึ้นเฉพาะช่วง...
More