ประวัติซีอุย

ซีอุยเป็นคนจีนโดยกำเนิดและได้เข้ามาอยู่ประเทศไทยด้วยการอพยพมา พ่อ แม่พี่น้องจะไม่ค่อยชอบเพราะตอนเด็ก ซีอุยนั้นเป็นเด็กขี้โรคจึงชอบถูกพ่อ แม่ รังเกลียด เพราะฐานะยากจน และยังโดนเพื่อนฝูงรังแก จึงเป็นเหมือนเด็กเก็บกด และผูกใจเจ็บ และเมื่อซีอุยมาเจอกับผู้ชายคนหนึ่งได้สั่งสอนให้ซีอุยกินเครื่องในจะได้มีพละกำลัง ซีอุยจึงหลงเชื่อว่าการได้กิบหัวใจและตับแล้วนั้นจะทำให้คนเองนั้นแข็งแรง เมื่อซีอุยได้กินหัวใจกับตับแล้วนึกว่าตังเองนั้นแข็ง...
More