ท่องเที่ยวชุมชนบ้านน้ำเชี่ยวและชุมชนบ้านท่าระแนะ จ.ตราด

ซึ่งเราก็ได้เดินทางมาถึงยังมัสยิดอัลกุบรอของชุมชนมัสมยิดที่เก่าแก่กว่าสองร้อยปีเป้นจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวจะได้แวะเวียนมาสัมผัสวิถีของชาวมุสลิมในท้องถิ่นที่ในวันนี้มีจำนวนมากเท่ากับชาวพุทธในชุมชนแห่งนี้จากนั้นเราก็ได้เดินทางมาหน้าถนนของชุมชน โดยชาวบ้านในท้องถิ่นได้แนะนำให้เราได้รู้จักกับบ้านตาโอ่งร้ายขายงอบชื่อดังของชุมชนแห่งนี้ซึ่งมันคงจะเป็นของที่เราอยากจะติดไม้ติดมือกลับไปมากที่สุดเมื่อได้มาเยือนยังจังหวัดตราดหลายๆครั้...
More