จังหวัดพัทลุงเป็นจังหวัดหนึ่งของทางภาคใต้ เป็นจังหวัดที่ซ่อนความสวยงามของธรรมชาติไว้อย่างมากมาย นักท่องเที่ยวที่สนใจในการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติไม่ควรพลาดที่จะมาท่องเที่ยวที่จังหวัดพัทลุงแห่งนี้ เพราะสามารถสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิด หนีความวุ่นวายจากเมืองกรุงมาพักผ่อนสูดอากาศบริสุทธิ์ที่จังหวัดพัทลุงแล้วคุณจะไม่รู้สึกผิดหวังอย่างแน่นอนถ้าได้ลองมาสักครั้ง

ล่องแก่งหนานมดแดง เป็นสถานที่ ๆมีการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวแบบผจญภัย เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสกับความตื่นเต้น ภายใต้บรรยากาศความเป็นธรรมชาติที่หนานมดแดงแห่งนี้ และยังมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ทำให้นักท่องเที่ยวอุ่นใจได้ เพราะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลกิจกรรมการล่องแก่งอยู่ตลอดเส้นทาง เพื่ออำนวยความสะดวก และความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเข้าร่วมกิจกรรม

อุทยานนกน้ำทะเลน้อย ที่อุทยานแห่งนี้เป็นทะเลสาบน้ำจืดทั้งหมดที่รายล้อมไปด้วยดอกบัวสีชมพู และยังมีเรือบริการให้นักท่องเที่ยวเข้าไปถ่ายรูปท่ามกลางดงดอกบัวสีชมพูกลางทะเลสาบ เพื่อให้ได้สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติอย่างใกล้ชิด และด้วยความเป็นธรรมชาติสุด ๆของที่นี่นั้นยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนกน้ำมากมายหลายชนิด เมื่อเรานั่งเรือเข้าไปกลางดงดอกบัวจะสามารถเห็นนกที่บินไปบินมาบริเวณนั้นได้อย่างใกล้ชิดเลยทีเดียว

หลาดใต้โหนด (หลาด หมายถึง ตลาดในภาษาใต้) เป็นตลาดพื้นบ้านของชาวจังหวัดพัทลุงที่รวบรวมของขึ้นชื่อของจังหวัดพัทลุงมากมายมารวมกันไว้ที่ตลาดแห่งนี้ นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวที่จังหวัดพัทลุง ไม่ควรพลาดที่จะมาแวะซื้อของฝากจากตลาดใต้โหนดแห่งนี้

นาโปแก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาเชิงเกษตรกรรม เพราะมีการสาธิตการปลูกข้าว ทำนา เพื่อให้นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่ต้องการจะมาศึกษา ได้เข้ามาเห็นการทำนาของจริง และบรรยากาศที่สถานที่แห่งนี้ยังให้ความเป็นธรรมชาติอย่างมาก เพราะล้อมรอบไปด้วยทุ่งนาสีเขียวขจี

เขาอกทะลุ เป็นภูเขาที่มีจุดชมวิวที่สวยงามเป็นอย่างมาก สามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้อย่างทั่วถึง โดยจะมีบันไดทางขึ้นไปสู่ยอดเขาให้นักท่องเที่ยวเดินทางขึ้นไปชมวิวบนยอดเข้าอกทะลุแห่งนี้ได้ สาเหตุที่ชื่อยอดเขาอกทุลุนั้นมาจาก ภูเขาแห่งนี้เป็นภูเขาหินปูนขนาดใหญ่ที่มีช่องเขาที่สามารถมองทะลุไปอีกฝั่งหนึ่งได้นั่นเอง

สะพานเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา เป็นสะพานที่รวบรวมความเป็นธรรมชาติไว้ตลอดเส้นทาง และเป็นสะพานที่มีความยาวที่สุดของภาคใต้อีกด้วย โดยสะพานแห่งนี้ทอดยาวจากจังหวัดพัทลุงไปจนถึงจังหวัดสงขลา นักท่องเที่ยวที่ต้องการถ่ายรูปบรรยากาศอันสวยงามตลอดเส้นทางของสะพานแห่งนี้ จึงควรที่จะลองมาสักครั้ง

จังหวัดพัทลุงรายล้อมไปด้วยธรรมชาติมากมายขนาดนี้ ผู้ที่รัก และสนใจในความเป็นธรรมชาติคงต้องลองมาสักครั้ง และอย่าลืมมาลองชิมอาหารฝีมือคนใต้ที่ตลาดใต้โหนดสักครั้ง เพื่อสัมผัสถึงรสชาติของอาหารใต้อย่างแท้จริง

 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  แทงบอลออนไลน์