สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่จะพาไปรู้จักในครั้งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้านศาสนสถาน  วัดศิริวรรณาวาส    ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสงขลาเลยก็ว่าได้เนื่องจากจังหวัดสงขลานั้นมีศาสนสถานที่มีความโบราณและเก่าแก่มีอายุหลายสิบปีมากมายหลายวัดเลยทีเดียวและหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่จะพาไปรู้จักกันในครั้งนี้ก็คือที่วัดศิริวรรณนาวาสแห่งนี้นั่นเอง

      สำหรับวัดแห่งนี้ได้มีการสันนิษฐานกันอวัยวะที่นี่นั้นได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่ดังนั้นการสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมานั้นน่าจะมีการก่อสร้างขึ้นมานานหลายสิบปีแล้ว

แต่ก็ไม่ได้ดีก็ระบุเป็นหลักฐานชัดเจนว่าวัดแห่งนี้นั้นมีการสร้างขึ้นมาสมัยยุคใดเพียงแต่ว่ามีการบูรณปฏิสังขรณ์ขึ้นมาในช่วงของเจ้าเมืองต้นตระกูลณสงขลาซึ่งเป็นช่วงที่อยู่ในรัชสมัยของรัตนโกสินทร์ตอนต้นนั่นเอง

        อย่างไรก็ตามที่วัดศิริวรรณาวาสแห่งนี้นั้นมีสถาปัตยกรรมในรูปแบบผสมผสานระหว่างความเป็นไทยและความเป็นจีนที่เราสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสวยงามภายในอุโบสถซึ่งถ้าหากนักท่องเที่ยวเข้าไปเห็นจะพบว่ามีพระพุทธรูปที่เป็นปูนปั้นประดิษฐานอยู่ด้านในซึ่งลักษณะของพระพุทธรูปนั้นถูกออกแบบมาในโดยศิลปะพื้นบ้านซึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นช่างฝีมือท้องถิ่นมาทำการปั้นพระพุทธรูปแล้วนำมาประดิษฐ์ฐานเอาไว้ภายในบริเวณโบสถ์ของวัดศิริวรรณาวาสแห่งนี้

    นอกจากนี้ภายในพื้นที่บริเวณล้อมรอบของตัววัดนั้นยังได้มีการสร้างเป็นกำแพงแก้วเอาไว้ด้วยที่สำคัญพื้นที่โดยรอบยังมีการสร้างซุ้มประตูเอาไว้โดยแต่ละซุ้มประตูนั้นจะมีความงดงามและมีศิลปะการก่อสร้างในรูปแบบของสไตล์จีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณซุ้มประตูทางเข้าซึ่งมีการประดับประดาเอาไว้อย่างสวยงาม

     นอกจากนี้ถ้าสังเกตให้ดีจะเห็นว่าบริเวณหลังคานั้นมีการปูด้วยกระเบื้องดินเผาเกาะยอซึ่งถือว่าเป็นศิลปะของการออกแบบอุโบสถที่มีความสวยงามแปลกตาแต่ก็รวมตัวอย่างไรก็ตามเนื่องจากว่าบริเวณวัดแห่งนี้นั้นเป็นสถานที่ที่เป็นโบราณสถานด้านศาสนสถานทำให้บริเวณวัดแห่งนี้นั้นไม่มีพระสงฆ์อาศัยอยู่

      ซึ่งที่นี่จนเกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวนั้นเข้ามาชมความสวยงามของวัดที่มีในครั้งอดีต  gclub เว็บตรง    ซึ่งนักท่องเที่ยวจะสามารถเห็นสร้างหอระฆังเก่าแก่ที่ปัจจุบันนี้เหลือเพียงแค่บันไดให้เห็นและฐานมองให้เห็นนอกจากนี้ยังเห็นร่องรอยของสถาปัตยกรรมของการก่อสร้างที่มีความงดงามและที่สำคัญสถานที่แห่งนี้คือสถานที่ที่ทรงคุณค่าที่ชาวไทยนั้นควรจะเก็บรักษาเอาไว้

     เพราะสถานที่แห่งนี้นั้นเป็นศูนย์รวมของจิตใจของชนรุ่นหลังและเป็นสถานที่ที่ทำให้เราเห็นว่าคนรุ่นก่อนนั้นมีภูมิปัญญามากน้อยแค่ไหนในการสอนสร้างสถานที่แห่งนี้ขึ้นมาดังนั้นที่นี่จึงเป็นศาสนสถานอีกแห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดที่จะไปเยี่ยมชมนั่นเอง